PROJEKT REZOLUCJI
PDF 309kWORD 47k
7.5.2016
PE589.575v01-00
 
B8-0988/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie rozwoju i wspierania zrównoważonej produkcji żywności


Dominique Bilde

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie rozwoju i wspierania zrównoważonej produkcji żywności  
B8-0988/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że metody produkcji rolnej mają istotny wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie obywateli, na ekosystemy i zmianę klimatu;

B.  mając na uwadze, że według FAO w ciągu minionego wieku utraciliśmy około trzech czwartych różnorodności genetycznej w rolnictwie;

C.  mając na uwadze, że coraz bardziej rośnie popyt na produkty ekologiczne, produkowane lokalnie i sezonowe;

1.  apeluje do Komisji, by w ramach WPR wspierała dobre praktyki gospodarki rolnej, równocześnie zachęcając drobnych producentów do zrównoważonej produkcji żywności w poszanowaniu przyrody i bez użycia GMO;

2.  zwraca się do Komisji o zaangażowanie na rzecz zrównoważonego gospodarowania zasobami roślinnymi i zwierzęcymi, by unikać nadmiernej eksploatacji szkodliwej dla środowiska i niesprzyjającej otoczeniu gospodarczo-społecznemu wysokiej jakości;

3.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do zwrócenia uwagi, by produkty ekologiczne ze względu na ich cenę nie były zarezerwowane wyłącznie dla osób o uprzywilejowanej pozycji socjalnej;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie i państwom członkowskim.

Informacja prawna