PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 377kWORD 47k
7.5.2016
PE589.575v01-00
 
B8-0988/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la dezvoltarea și promovarea unei producții alimentare durabile


Dominique Bilde

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la dezvoltarea și promovarea unei producții alimentare durabile  
B8-0988/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât metodele de producție agricolă au un impact semnificativ asupra sănătății și bunăstării cetățenilor, asupra ecosistemelor și asupra schimbărilor climatice;

B.  întrucât, potrivit FAO, în timpul secolului trecut, diversitatea genetică agricolă a scăzut cu aproximativ 75 %;

C.  întrucât cererea de produse ecologice, locale și de sezon este în continuă creștere,

1.  solicită Comisiei să favorizeze, în cadrul PAC, bunele practici agricole, încurajându-i totodată pe micii producători să se orienteze către o producție alimentară durabilă fără OMG-uri și care să respecte natura;

2.  solicită Comisiei să se angajeze să asigure o gestionare durabilă a resurselor vegetale și animale, astfel încât să evite exploatarea excesivă, care dăunează mediului înconjurător și nu favorizează existența unui cadru economic și social de calitate;

3.  solicită Comisiei și statelor membre să se asigure că, prin prisma prețurilor, produsele ecologice nu sunt rezervate doar unei categorii de populație privilegiate social,

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului și statelor membre.

Notă juridică