PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 218kWORD 47k
7.5.2016
PE589.575v01-00
 
B8-0988/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o razvoju in spodbujanju trajnostne proizvodnje hrane


Dominique Bilde

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o razvoju in spodbujanju trajnostne proizvodnje hrane  
B8‑0988/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker kmetijski proizvodni postopki pomembno vplivajo na zdravje in dobro počutje državljanov, ekosisteme in podnebne spremembe;

B.  ker so po navedbah Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo v zadnjem stoletju izginile približno tri četrtine genske raznovrstnosti v kmetijstvu;

C.  ker povpraševanje po ekoloških proizvodih, proizvodih, pridelanih v bližini, in sezonskih proizvodih nenehno narašča;

1.  poziva Komisijo, naj v okviru skupne kmetijske politike podpira dobre kmetijske prakse ter male pridelovalce spodbuja k pridelavi trajnostnih živil, ki so prijazna do okolja in ne vsebujejo GSO;

2.  poziva Komisijo, naj se zaveže k trajnostnemu upravljanju z rastlinskimi in živalskimi viri, da bi preprečili njihovo prekomerno izkoriščanje, ki škodi okolju ter ne prispeva h kakovostnemu gospodarskemu in družbenemu okviru;

3.  poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo, da ekološki proizvodi zaradi svoje cene ne bodo na voljo le socialno privilegiranemu delu prebivalstva;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu ter državam članicam.

Pravno obvestilo