NÁVRH USNESENÍ
PDF 243kWORD 59k
16.6.2016
PE589.598v01-00
 
B8-1011/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o dětské práci


Isabella Adinolfi

Návrh usnesení Evropského parlamentu o dětské práci  
B8-1011/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Evropská komise ve své první zprávě o převaděčství lidí, již zveřejnila 19. května 2016, uvádí, že na území EU se v letech 2013–2014 stalo celkem 15 846 osob oběťmi moderní podoby otrokářství, kterou lze kvalifikovat jako obchodování s lidmi;

B.  vzhledem k tomu, že jedním z hlavních důvodů, které stojí u zrodu tohoto fenoménu, je pracovní vykořisťování, a to zejména žen a dětí;

C.  vzhledem k tomu, že směrnice 2011/36/EU o prevenci obchodování s lidmi a boji proti němu stanoví, že sankce by měla být přísnější v případě trestného činu spáchaného na „zvláště zranitelné oběti“, přičemž jasně poukazuje na děti;

1.  vyzývá Komisi, aby ve prospěch boje proti vykořisťování dětí přijala opatření, která skutečně podnítí odhalování tohoto fenoménu a přispějí k jeho potlačování prostřednictvím programů na podporu a sociální začleňování věnovaných obětem.

 

 

Právní upozornění