FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 153kWORD 56k
16.6.2016
PE589.598v01-00
 
B8-1011/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om børnearbejde


Isabella Adinolfi

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om børnearbejde  
B8-1011/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at Europa-Kommissionen i sin første rapport om menneskehandel, der blev offentliggjort den 19. maj 2016, oplyste, at i alt 15 846 mennesker i EU mellem 2013 og 2014 var blevet ofre for en moderne form for slaveri, der kan betragtes som menneskehandel;

B.  der henviser til, at en af de vigtigste grunde til problemet er udnyttelse af især kvinders og børns arbejdskraft;

C.  der henviser til, at direktiv 2011/36/EU om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel indebærer en skærpelse af straffen i tilfælde, hvor ofret er "særligt sårbart", og til, at der udtrykkeligt henvises til børn;

1.  opfordrer Kommissionen til at træffe foranstaltninger til bekæmpelse af udnyttelsen af børn, som mere effektivt formår at afdække problemet, og som ud over indsatsen for at komme problemet til livs rummer programmer for bistand til ofrene og for social integration af dem.

Juridisk meddelelse