PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 147kWORD 58k
16.6.2016
PE589.598v01-00
 
B8-1011/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


lapsityövoimasta


Isabella Adinolfi

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys lapsityövoimasta  
B8-1011/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että Euroopan komission ensimmäinen ihmiskaupan torjunnasta laadittu kertomus julkaistiin 19. toukokuuta 2016, ja siinä todettiin, että vuosina 2013–2014 EU:ssa 15 846 ihmistä joutui nykyajan orjiksi eli ihmiskaupan uhreiksi;

B.  toteaa, että tämän ilmiön yksi tärkeimmistä syistä on työvoiman hyväksikäyttö, ja uhreina ovat ennen kaikkea naiset ja lapset;

C.  toteaa, että ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta annetussa direktiivissä 2011/36/EU säädetään, että rangaistuksen pitäisi olla ankarampi, jos uhri on erityisen haavoittuva, ja viitataan erityisesti lapsiin;

1.  kehottaa komissiota toteuttamaan toimia, joilla voidaan estää lapsien hyväksikäyttö ja tukea uhrien avustusohjelmia ja heidän sosiaalista integraatiotaan.

Oikeudellinen huomautus