PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 154kWORD 59k
16.6.2016
PE589.598v01-00
 
B8-1011/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o radu maloljetnika


Isabella Adinolfi

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o radu maloljetnika  
B8-1011/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da Europska komisija u prvom izvješću o trgovanju ljudima, objavljenom 19. svibnja 2016., navodi da je tijekom 2013. i 2014. godine u EU-u ukupno 15 846 osoba bilo žrtvama suvremenog oblika ropstva koji se može kvalificirati kao trgovina ljudima;

B.  budući da je jedan od glavnih razloga za tu pojavu iskorištavanje rada, čije su žrtve pogotovo žene i djeca;

C.  budući da se Direktivom 2011/36/EU o sprečavanju i suzbijanju trgovanja ljudima predviđa stroža kazna u slučajevima kad je žrtva „posebno bespomoćnaˮ, čime se jasno misli na maloljetnike;

1.  poziva Komisiju da poduzme mjere za suzbijanje iskorištavanja maloljetnika kojima se može istinski potaknuti rasvjetljivanje te pojave te da usporedno s represivnim mjerama predvidi programe potpore i socijalne integracije za žrtve.

Pravna napomena