PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 381kWORD 59k
16.6.2016
PE589.598v01-00
 
B8-1011/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl vaikų darbo


Isabella Adinolfi

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl vaikų darbo  
B8-1011/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi savo pirmajame 2016 m. gegužės 19 d. paskelbtame pranešime dėl prekybos žmonėmis Komisija nurodė, kad 2013–2014 m. laikotarpiu ES 15 846 asmenys tapo šiuolaikinės vergovės aukomis, o tai būtų galima laikyti prekyba žmonėmis;

B.  kadangi viena iš pagrindinių tokios prekybos žmonėmis priežasčių yra darbuotojų išnaudojimas, o jo aukomis visų pirma tampa moterys ir vaikai;

C.  kadangi Direktyvoje 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos numatytos gerokai didesnės bausmės tais atvejais, kai aukos yra „ypač pažeidžiamos“, aiškiai turint omenyje vaikus;

1.  ragina Komisiją imtis priemonių, kurios būtų skirtos ne tik vaikų išnaudojimui panaikinti, bet ir galėtų prisidėti prie šio reiškinio veiksmingo viešinimo, ir kurias įgyvendinant baudžiamieji veiksmai būtų derinami su paramos aukoms ir jų socialinės integracijos programomis.

Teisinis pranešimas