REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 380kWORD 59k
16.6.2016
PE589.598v01-00
 
B8-1011/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par bērnu darbu


Isabella Adinolfi

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par bērnu darbu  
B8-1011/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā Eiropas Komisijas pirmajā ziņojumā par cilvēku tirdzniecību, kurš tika publicēts 2016. gada 19. maijā, ir norādīts, ka laikposmā no 2013. līdz 2014. gadam Eiropas Savienībā par upuriem kādai no mūsdienu verdzības formām, kas kvalificējama kā cilvēku tirdzniecība, kopumā tika padarīti 15 846 cilvēki;

B.  tā kā viens no galvenajiem cilvēku tirdzniecības mērķiem ir darbaspēka ekspluatācija, par kuras upuriem galvenokārt kļūst sievietes un bērni;

C.  tā kā Direktīvā 2011/36/ES par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu ir paredzētas bargākas sankcijas gadījumos, ja cietusī persona ir bijusi „īpaši neaizsargāta”, un ir nepārprotami norādīts, ka tas attiecas uz bērniem,

1.  aicina Komisiju pieņemt pasākumus bērnu ekspluatācijas izskaušanai, kuri efektīvi sekmētu šīs problēmas izgaismošanu, un līdztekus represīvajām darbībām paredzēt palīdzības un sociālās integrācijas programmas cietušo atbalstam.

 

Juridisks paziņojums