PROJEKT REZOLUCJI
PDF 224kWORD 59k
16.6.2016
PE589.598v01-00
 
B8-1011/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie pracy dzieci


Isabella Adinolfi

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie pracy dzieci  
B8-1011/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Komisja Europejska w pierwszym sprawozdaniu w sprawie handlu ludźmi, opublikowanym w dniu 19 maja 2016 r., podaje, że w latach 2013–2014 na terytorium UE łącznie 15 846 osób padło ofiarą procederu, który należy uznać za współczesną formę niewolnictwa;

B.  mając na uwadze, że jedną z głównych przyczyn tego zjawiska jest wykorzystywanie do pracy, a jego ofiarami są zwłaszcza kobiety i dzieci;

C.  mając na uwadze, że dyrektywa 2011/36/UE w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu przewiduje zaostrzenie kary w przypadkach, w których ofiara jest „szczególnie bezbronna”, co wyraźnie odnosi się do dzieci;

1.  zwraca się do Komisji o przyjęcie środków, które zwalczając wykorzystywanie dzieci, mogłyby skutecznie wynieść na światło dzienne to zjawisko, a jednocześnie przewidywałyby kary oraz adresowane do ofiar programy pomocy i integracji społecznej.

Informacja prawna