NÁVRH UZNESENIA
PDF 158kWORD 283k
16.6.2016
PE589.598v01-00
 
B8-1011/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o detskej práci


Isabella Adinolfi

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o detskej práci  
B8-1011/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Európska komisia vo svojej prvej správe o obchodovaní s ľuďmi z 19. mája 2016 uviedla, že na území EÚ sa v rokoch 2013 – 2014 stalo obeťami modernej podoby otrokárstva, ktoré možno kvalifikovať ako obchodovanie s ľuďmi, spolu 15 846 osôb;

B.  keďže jedným z hlavných dôvodov, ktoré stoja pri zrode tohto fenoménu, je pracovné vykorisťovanie, a to najmä žien a detí;

C.  keďže v smernici 2011/36/EÚ o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu sa stanovuje, že sankcie by mali byť prísnejšie v prípade trestného činu spáchaného na „obzvlášť zraniteľných obetiach“, a jednoznačne sa pritom odkazuje na deti;

1.  vyzýva Komisiu, aby v prospech boja proti zneužívaniu detí prijala opatrenia, ktoré skutočne podnietia odhaľovanie tohto fenoménu a prispejú k jeho potláčaniu prostredníctvom programov na podporu a sociálne začlenenie obetí.

Právne oznámenie