PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 216kWORD 60k
16.6.2016
PE589.598v01-00
 
B8-1011/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o delu otrok


Isabella Adinolfi

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o delu otrok  
B8-1011/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker Evropska komisija v prvem poročilu o trgovini z ljudmi, objavljenem 19. maja 2016, navaja, da je bilo v letih 2013 in 2014 v EU skupaj 15.846 ljudi žrtev sodobne oblike suženjstva, ki bi jo bilo mogoče opredeliti kot trgovino z ljudmi;

B.  ker je poglavitni razlog za ta pojav izkoriščanje dela, žrtve pa so predvsem ženske in otroci;

C.  ker Direktiva 2011/36/EU o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej določa oteževalne okoliščine za primere, ko je žrtev „posebej ranljiva“, s čimer so jasno mišljeni otroci;

1.  poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe za preprečevanje izkoriščanja otrok, ki bodo obenem učinkovito spodbujali razkrinkavanje tega pojava ter bodo spremljali represivne ukrepe s programi pomoči in socialnega vključevanja za žrtve.

Pravno obvestilo