FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 224kWORD 57k
16.6.2016
PE589.598v01-00
 
B8-1011/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om barnarbete


Isabella Adinolfi

Förslag till Europaparlamentets resolution om barnarbete  
B8-1011/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I sin första rapport om människohandel, publicerad den 16 maj 2016, påtalade kommissionen att så många som 15 846 personer inom EU mellan 2013 och 2014 utsatts för en modern form av slaveri som kan klassificeras som människohandel.

B.  Ett av de viktigaste motiven bakom detta fenomen är den arbetskraftsexploatering som främst kvinnor och barn utsätts för.

C.  I direktiv 2011/36/EU om förebyggande och bekämpande av människohandel sägs att straffet bör vara strängare när det rör sig om ”ett särskilt utsatt brottsoffer”, med tydlig hänvisning till minderåriga.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder som syftar till att motverka utnyttjandet av barn men samtidigt bidrar till att detta fenomen effektivt synliggörs, och låter de repressiva insatserna åtföljas av program för att stödja offren och hjälpa dem till social integration.

Rättsligt meddelande