ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 457kWORD 47k
20.7.2016
PE589.599v01-00
 
B8-1012/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно блокирането на географски принцип


Никола Капуто

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно блокирането на географски принцип  
B8-1012/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че блокирането на географски принцип причинява сериозни щети за потребителите и платформите за електронна търговия;

Б.  като има предвид, че стартиращите предприятия и малките и средни предприятия (МСП), които извършват трансгранична дейност като онлайн търговци в рамките на ЕС, са едва 9 %;

В.  като има предвид, че цифровите бариери затрудняват достъпа до културата;

Г.  като има предвид, че блокирането на географски принцип води също така до ограничаване на публиката и на количеството потенциални клиенти за артистите и европейските стартиращи предприятия;

Д.  като има предвид, че по-голямата динамика в трансграничните операции би стимулирала значителен брой стартиращи предприятия да бъдат отворени към пазара на Съюза, което би довело до растеж на оборота;

1.  счита блокирането на географски принцип за ограничение за потребителите на мрежата, което, макар да не е физическо, има същия ефект като ограниченията върху вноса, износа и транзита, които са забранени отдавна в ЕС с цел благоприятстване на свободното движение на стоки и услуги в рамките на единния пазар;

2.  поради това призовава Комисията да предприеме конкретни действия за предотвратяване на избора, който правят някои дружества, да не обслужват определени пазари от ЕС или да предлагат услуги при различни условия;

3.  призовава освен това за обмисляне на спешни мерки за по-добро регулиране на онлайн видео съдържанието.

Правна информация