NÁVRH USNESENÍ
PDF 242kWORD 47k
20.7.2016
PE589.599v01-00
 
B8-1012/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o zeměpisném blokování


Nicola Caputo

Návrh usnesení Evropského parlamentu o zeměpisném blokování  
B8-1012/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že zeměpisné blokování výrazně poškozuje spotřebitele a platformy elektronického obchodování;

B.  vzhledem k tomu, že začínající firmy (tzv. startupy) a MSP, které v rámci EU provozují přeshraniční maloobchodní prodej přes internet, představují pouze 9 %;

C.  vzhledem k tomu, že digitální bariéry znemožňují přístup ke kultuře;

D.  vzhledem k tomu, že zeměpisné blokování vede také k omezení veřejnosti a počtu možných klientů pro evropské umělce a startupy;

E.  vzhledem k tomu, že dynamičtější přístup v přeshraničních transakcích by řadu startupů podnítil k tomu, aby se otevřely unijnímu trhu, což by vedlo k nárůstu celkových tržeb;

1.  považuje zeměpisné blokování za omezení pro spotřebitele na internetu, jež má i přes svou virtuální podobu stejné účinky jako omezení dovozu, vývozu a tranzitu, která EU již dávno zakázala ve prospěch volného pohybu zboží a služeb v rámci jednotného trhu;

2.  žádá proto Komisi, aby podnikla konkrétní kroky k tomu, aby se předešlo situacím, kdy se některé podniky rozhodnou, že na určité trhy EU nebudou dodávat zboží nebo že jim své služby sice nabídnou, ovšem za jiných podmínek než ostatním;

3.  žádá rovněž, aby se zvážila naléhavá opatření pro lepší regulaci obsahu videí zveřejněných na internetu.

 

Právní upozornění