FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 156kWORD 47k
20.7.2016
PE589.599v01-00
 
B8-1012/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om geoblokering


Nicola Caputo

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om geoblokering  
B8-1012/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at geoblokering har omfattende negative følger for forbrugerne og e-handelsplatforme;

B.  der henviser til, at kun 9 % af opstartsvirksomhederne og SMV'erne fungerer som online-detailhandlere på tværs af grænserne i EU;

C.  der henviser til, at de digitale barrierer hæmmer adgangen til kultur;

D.  der henviser til, at geoblokering også medfører begrænsning af publikum og antallet af potentielle kunder for kunstnere og europæiske opstartsvirksomheder;

E.  der henviser til, at større dynamik i de grænseoverskridende transaktioner ville kunne stimulere et betydeligt antal opstartsvirksomheder til at åbne op over for Unionens marked og dermed opnå en større omsætning;

1.  betragter geoblokering for en begrænsning for forbrugerne på internettet, som selv om den ikke er fysisk har de samme virkninger som restriktioner på import, eksport og transit, som for længst er blevet forbudt af EU for at fremme den frie bevægelighed for varer og tjenesteydelser i det indre marked;

2.  anmoder derfor Kommissionen om at træffe konkrete foranstaltninger for at undgå, at nogle virksomheder vælger ikke at betjene bestemte markeder i EU eller at udbyde tjenester på forskellige betingelser;

3.  anmoder desuden om, at det overvejes at træffe hasteforanstaltninger, der kan regulere onlinevideoindhold.

Juridisk meddelelse