RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 154kWORD 47k
20.7.2016
PE589.599v01-00
 
B8-1012/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


asukohapõhise piiramise kohta


Nicola Caputo

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek asukohapõhise piiramise kohta  
B8-1012/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et asukohapõhine piiramine tekitab tõsist kahju tarbijatele ja e-kaubandusplatvormidele;

B.  arvestades, et vaid 9% idufirmasid ja VKEsid ELis tegutseb piiriüleselt internetis jaemüüjatena;

C.  arvestades, et digitaalsed tõkked takistavad juurdepääsu kultuurile;

D.  arvestades, et asukohapõhine piiramine piirab ka Euroopa kunstnike ja idufirmade publikuarvu ja võimalike klientide hulka;

E.  arvestades, et piiriüleste tehingute suurem dünaamika motiveeriks märkimisväärset osa idufirmadest laiendama oma tegevust ELi turule ja suurendama sel viisil käivet;

1.  on seisukohal, et internetis kauplemise asukohapõhine piiramine on piirang, mis ei ole küll füüsiline, kuid mille mõju on sama kui impordi-, ekspordi- ja transiidipiirangutel, mis on juba kaua aega ELis keelatud, et edendada kaupade ja teenuste vaba liikumist ühtsel turul;

2.  palub komisjonil võtta konkreetseid meetmeid, et vältida seda, et mõned ettevõtjad ei paku oma teenuseid teatavatel ELi turgudel või pakuvad oma teenuseid erinevatel tingimustel;

3.  palub samuti, et hinnataks kiireloomulisi meetmeid veebipõhise videosisu paremaks reguleerimiseks.

Õigusalane teave