PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 152kWORD 47k
20.7.2016
PE589.599v01-00
 
B8-1012/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


geoblokkauksesta


Nicola Caputo

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys geoblokkauksesta  
B8-1012/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että geoblokkaus aiheuttaa suuria menetyksiä kuluttajille ja sähköisille kaupankäyntiyhteisöille;

B.  ottaa huomioon, että verkossa vähittäismyyjinä toimivista uusyrityksistä ja pk-yrityksistä vain yhdeksällä prosentilla on toimintaa EU:n rajojen ulkopuolella;

C.  ottaa huomioon, että digitaaliset esteet haittaavat kulttuurin saatavuutta;

D.  ottaa huomioon, että geoblokkaus johtaa myös siihen, että eurooppalaisilla taiteilijoilla on vähemmän yleisöä ja uusyrityksillä vähemmän potentiaalisia asiakkaita;

E.  katsoo, että dynaamisempi rajatylittävä kauppa kannustaisi monia uusyrityksiä laajentamaan toimintaansa unionin markkinoille, jolloin niiden liikevaihto kasvaisi;

1.  katsoo, että geoblokkaus rajoittaa kuluttajien toimintaa verkossa ja että vaikkei ole kyse fyysisestä esteestä, sillä on samoja vaikutuksia tuotteiden tuontiin, vientiin ja kauttakulkuun kuin niillä rajoituksilla, jotka unioni on aikaa sitten kieltänyt tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden edistämiseksi yhtenäismarkkinoilla;

2.  pyytää näin ollen komissiota toteuttamaan konkreettisia toimenpiteitä sen välttämiseksi, että jotkin yritykset päättäisivät olla tarjoamatta palveluja EU:n joillakin tietyillä markkinoilla tai tarjota palveluja erilaisin ehdoin;

3.  pyytää lisäksi arvioimaan mahdollisuutta toteuttaa kiireellisiä toimenpiteitä internetin videosisältöjä koskevan sääntelyn parantamiseksi.

Oikeudellinen huomautus