PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 240kWORD 47k
20.7.2016
PE589.599v01-00
 
B8-1012/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o uskraćivanju pristupa na temelju geografske lokacije


Nicola Caputo

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o uskraćivanju pristupa na temelju geografske lokacije  
B8-1012/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da uskraćivanje pristupa na temelju geografske lokacije nanosi golemu štetu potrošačima i platformama za e-trgovinu;

B.  budući da postotak novoosnovanih poduzeća (tzv. start-ups) te malih i srednjih poduzeća koja se bave prekograničnom internetskom trgovinom na malo u EU-u iznosi samo 9 %;

C.  budući da digitalne prepreke onemogućuju pristup kulturi;

D.  budući da uskraćivanje pristupa na temelju geografske lokacije podrazumijeva ograničenu publiku i broj mogućih klijenata za umjetnike i europska novoosnovana poduzeća;

E.  budući da bi se dinamičnijim pristupom prekograničnim transakcijama znatan broj novoosnovanih poduzeća potaknuo na otvaranje tržištu Unije, što bi dovelo do povećanja prometa;

1.  smatra da uskraćivanje pristupa na temelju geografske lokacije znači ograničenje za potrošače na internetu; iako to nije fizičko ograničenje, ono ima iste učinke kao ograničenje uvoza, izvoza i provoza koje je EU davno zabranio radi promicanja slobodnog kretanja robe i usluga na jedinstvenom tržištu;

2.  stoga traži od Komisije da provede konkretne mjere kako bi se izbjeglo da neka poduzeća odluče da neće pružati svoje usluge određenim tržištima EU-a ili da će ih pružati pod drugim uvjetima;

3.  također traži procjenu hitnih mjera za bolje reguliranje videosadržaja na internetu.

Pravna napomena