PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 387kWORD 47k
20.7.2016
PE589.599v01-00
 
B8-1012/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl geografinio blokavimo


Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl geografinio blokavimo  
B8-1012/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi geografinis blokavimas sukelia didžiulę žalą vartotojams ir elektroninės prekybos platformoms;

B.  kadangi 9 proc. pradedančiųjų įmonių ir MVĮ veikia kaip interneto mažmenininkai, savo veikla ES peržengdami nacionalinių valstybių ribas;

C.  kadangi skaitmeninės kliūtys trukdo prieigai prie kultūros;

D.  kadangi geografinis blokavimas Europos menininkams ir pradedančiosioms įmonėms riboja galimybes pasiekti auditorijas ir potencialius klientus;

E.  kadangi aktyvesnė tarpvalstybinių sandorių dinamika galėtų paskatinti pradedančiąsias įmones skaitlingiau veikti Sąjungos rinkoje, o tai savo ruoštu padidintų apyvartą;

1.  mano, kad geografinis blokavimas vartotojams, besinaudojantiems internetu, nors ir nesukelia fizinių kliūčių, tačiau riboja importą, eksportą ir prekių tranzitą, o tai ES yra seniai uždraudusi, siekdama skatinti laisvą prekių ir paslaugų judėjimą bendrojoje rinkoje;

2.  todėl ragina Komisiją imtis konkrečių veiksmų ir siekti, kad įmonės nesirinktų aptarnauti tik tam tikras ES rinkas arba siūlytų paslaugas skirtingomis sąlygomis;

3.  be to, ragina priimti skubias priemones, skirtas reglamentuoti vaizdo įrašų turinį internete.

 

Teisinis pranešimas