REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 387kWORD 47k
20.7.2016
PE589.599v01-00
 
B8-1012/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par ģeogrāfisko bloķēšanu


Nicola Caputo

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ģeogrāfisko bloķēšanu  
B8-1012/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā ģeogrāfiskā bloķēšana rada nopietnu kaitējumu patērētājiem un elektroniskās tirdzniecības platformām;

B.  tā kā jaunuzņēmumi un MVU, kas ES iekšienē nodarbojas ar pārrobežu mazumtirdzniecību tiešsaistē, ir tikai 9 %;

C.  tā kā digitālie šķēršļi kavē pieeju kultūrai;

D.  tā kā ģeogrāfiskā bloķēšana nozīmē arī skatītāju un potenciālo klientu skaita ierobežošanu Eiropas māksliniekiem un jaunuzņēmumiem;

E.  tā kā lielāka dinamika pārrobežu darījumu jomā mudinātu daudzus jaunuzņēmumus piedalīties Savienības tirgū, tādējādi palielinot savu apgrozījumu,

1.  uzskata, ka internetā notiekošas tirdzniecības ģeogrāfiskajai bloķēšanai, kaut arī tā nav fiziska, tomēr ir tāda pati ietekme kā importa, eksporta un tranzīta ierobežojumiem, kurus ES jau sen ir aizliegusi, lai veicinātu preču un pakalpojumu brīvu apriti vienotajā iekšējā tirgū;

2.  tādēļ prasa Komisijai veikt konkrētus pasākumus, lai novērstu to, ka daļa uzņēmumu izvēlas nepiedāvāt savus pakalpojumus atsevišķos ES tirgos vai piedāvāt tos ar atšķirīgiem nosacījumiem;

3.  prasa arī izskatīt steidzamus pasākumus, kas palīdzētu labāk reglamentēt video saturu tiešsaistē.

 

Juridisks paziņojums