ONTWERPRESOLUTIE
PDF 154kWORD 47k
20.7.2016
PE589.599v01-00
 
B8-1012/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over geoblocking


Nicola Caputo

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over geoblocking  
B8-1012/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat geoblocking consumenten en websites voor e-commerce enorme schade berokkent;

B.  overwegende dat slechts 9 % van de start-ups en kmo's binnen de EU als detailhandelaren online grensoverschrijdend actief zijn;

C.  overwegende dat digitale obstakels de toegang tot cultuur belemmeren;

D.  overwegende dat geoblocking ook leidt tot een beperking van het publiek en van het aantal potentiële klanten voor Europese kunstenaars en start-ups;

E.  overwegende dat meer dynamiek bij grensoverschrijdende transacties een aanzienlijk aantal start-up ertoe zou aanzetten zich open te stellen voor de Europese markt hetgeen zou leiden tot een grotere omzet;

1.  beschouwt geoblocking als een beperking voor internetgebruikers die, zij het niet fysiek, dezelfde effecten heeft als de invoer-, uitvoer- en doorvoerbeperkingen die reeds lange tijd verboden zijn in de EU ter bevordering van het vrij verkeer van goederen en diensten binnen de interne markt;

2.  verzoekt de Commissie derhalve concrete acties op te zetten om te voorkomen dat sommige ondernemingen ervoor kiezen geen diensten op bepaalde EU-markten aan te bieden of om onder verschillende voorwaarden diensten aan te bieden;

3.  wenst bovendien dat onverwijld maatregelen worden overwogen om video-inhoud online beter te reglementeren.

Juridische mededeling