PROJEKT REZOLUCJI
PDF 228kWORD 47k
20.7.2016
PE589.599v01-00
 
B8-1012/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie blokowania geograficznego


Nicola Caputo

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie blokowania geograficznego  
B8-1012/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że blokowanie geograficzne powoduje ogromne szkody na niekorzyść konsumentów i platform zajmujących się e-handlem;

B.  mając na uwadze, że przedsiębiorstwa typu start-up i MŚP działające jako internetowi detaliści transnarodowi w UE stanowią jedynie 9 %;

C.  mając na uwadze, że bariery cyfrowe utrudniają dostęp do kultury;

D.  mając na uwadze, że blokowanie geograficzne wiąże się także z ograniczeniami dotyczącymi odbiorców i liczby potencjalnych klientów w przypadku artystów i europejskich przedsiębiorstw typu start-up;

E.  mając na uwadze, że większa dynamika transakcji transgranicznych zachęcałaby większą liczbę przedsiębiorstw typu start-up do działania na rynku unijnym, co przyczyniłoby się do zwiększenia obrotów;

1.  uważa, że blokowanie geograficzne stanowi ograniczenie dla konsumentów internetowych, które, choć nie jest fizyczne, powoduje te same skutki, co ograniczenia przywozu, wywozu i tranzytu zakazane od dawna przez UE w celu sprzyjania wolnemu przepływowi towarów i usług w obrębie jednolitego rynku;

2.  zwraca się zatem do Komisji o przeprowadzenie konkretnych działań w celu unikania sytuacji, w której niektóre przedsiębiorstwa postanawiają nie obsługiwać określonych rynków UE lub proponują usługi na różniących się warunkach;

3.  zwraca się ponadto do Komisji o rozważenie wprowadzenia pilnych środków na rzecz lepszych uregulowań w zakresie treści wideo w internecie.

Informacja prawna