PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 375kWORD 47k
20.7.2016
PE589.599v01-00
 
B8-1012/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la geoblocare


Nicola Caputo

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la geoblocare  
B8-1012/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât geoblocarea creează prejudicii majore pentru consumatori și platformele de comerț electronic;

B.  întrucât, în UE, procentul startup-urilor și IMM-urilor cu activități de comerț cu amănuntul online la nivel transfrontalier este de doar 9 %;

C.  întrucât obstacolele digitale împiedică accesul la cultură;

D.  întrucât geoblocarea implică și o limitare a publicului și a numărul potențialilor clienți pentru artiștii și pentru startup-urile europene;

E.  întrucât un mai mare dinamism al tranzacțiilor transfrontaliere ar contribui la creșterea numărului de startup-uri implicate pe piața UE, determinând o creștere a cifrei de afaceri;

1.  consideră că geoblocarea constituie o restricție pentru consumatorii online, care, deși nu este fizică, are același efect ca și restricțiile la import, export sau tranzit, interzise de mult timp de UE pentru a facilita libera circulație a bunurilor și a serviciilor în cadrul pieței unice;

2.  invită, prin urmare, Comisia să ia măsuri concrete pentru a evita ca anumite întreprinderi să decidă să nu deservească anumite piețe ale UE sau să furnizeze servicii în condiții diferite;

3.  solicită, de asemenea, să fie analizată posibilitatea unor măsuri de urgență pentru o mai bună reglementare a conținuturilor video online.

Notă juridică