NÁVRH UZNESENIA
PDF 160kWORD 47k
20.7.2016
PE589.599v01-00
 
B8-1012/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o geografickom blokovaní


Nicola Caputo

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o geografickom blokovaní  
B8-1012/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže geografické blokovanie výrazne poškodzuje spotrebiteľov a platformy elektronického obchodovania;

B.  keďže začínajúce podniky a MSP, ktoré v rámci EÚ prevádzkujú cezhraničný maloobchodný predaj cez internet tvoria iba 9 %;

C.  keďže digitálne bariéry znemožňujú prístup ku kultúre;

D.  keďže geografické blokovanie vedie tiež k obmedzeniu verejnosti a počtu možných klientov pre európskych umelcov a začínajúce podniky;

E.  keďže dynamickejší prístup v cezhraničných transakciách by rad začínajúcich podnikov podnietil k tomu, aby sa otvorili trhu Únie, čo by viedlo k nárastu celkových tržieb;

1.  považuje zemepisné blokovanie za obmedzenie pre on-line spotrebiteľov, pretože má aj napriek svojej virtuálnej podobe rovnaké účinky ako obmedzenie dovozu, vývozu a tranzitu, ktoré EÚ už dávno zakázala v prospech voľného pohybu tovaru a služieb na jednotnom trhu;

2.  žiada preto Komisiu, aby podnikla konkrétne kroky, aby sa predišlo situáciám, keď sa isté podniky rozhodnú, že na určité trhy EÚ nebudú dodávať tovar alebo že tam svoje služby síce ponúknu, avšak za iných podmienok ako ostatným;

3.  žiada tiež, aby sa zvážili naliehavé opatrenia na lepšiu reguláciu obsahov videí zverejnených na internete.

Právne oznámenie