PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 221kWORD 47k
20.7.2016
PE589.599v01-00
 
B8-1012/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o geografskem blokiranju


Nicola Caputo

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o geografskem blokiranju  
B8-1012/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker geografsko blokiranje povzroča veliko škodo potrošnikom in platformam za spletno trgovino;

B.  ker je delež zagonskih podjetij ter malih in srednjih podjetij, ki se v EU ukvarjajo s čezmejno spletno trgovino na drobno, le 9-odstoten;

C.  ker digitalne ovire preprečujejo dostop do kulture;

D.  ker geografsko blokiranje pomeni tudi omejevanje občinstva in števila potencialnih strank za umetnike in evropska zagonska podjetja;

E.  ker bi bolj dinamične čezmejne transakcije spodbudile znatno število zagonskih podjetij, da bi se odprla za trg Unije, čemur bi sledila rast iztržka;

1.  meni, da je geografsko blokiranje za potrošnike na spletu omejitev, ki sicer ni fizična, vendar ima enak učinek kot omejitve uvoza, izvoza in tranzita, ki so v EU že dolgo prepovedane v korist prostega gibanja blaga in storitev znotraj enotnega trga;

2.  zato poziva Komisijo, naj z uvedbo konkretnih ukrepov prepreči odločitev nekaterih podjetij, da na nekaterih trgih EU ne ponujajo svojih storitev ali da jih ponujajo pod drugačnimi pogoji;

3.  poziva tudi k načrtovanju nujnih ukrepov, da bi bolje uredili spletne vsebine.

Pravno obvestilo