FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 154kWORD 47k
20.7.2016
PE589.599v01-00
 
B8-1012/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om geoblockering


Nicola Caputo

Förslag till Europaparlamentets resolution om geoblockering  
B8-1012/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Geoblockering har stora negativa effekter för konsumenter och e-handelsplattformar.

B.  Bara 9 procent av de nyetablerade företagen och de små och medelstora företagen i EU har försäljning via internet utanför det egna landets gränser.

C.  Digitala spärrar hindrar tillgången till kultur.

D.  Geoblockering innebär även att artister når en mindre publik och att nyetablerade företag når färre potentiella kunder i Europa.

E.  Mer dynamik på området för gränsöverskridande transaktioner skulle stimulera många nyetablerade företag att öppna sin verksamhet mot EU-marknaden och därmed öka sin omsättning.

1.  Europaparlamentet anser att geoblockering för handel via internet innebär en begränsning som, utan att vara fysisk, har samma effekter som de import-, export- och transitbegränsningar som sedan länge är förbjudna inom EU för att gynna den fria rörligheten för varor och tjänster på den inre marknaden.

2.  Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att vidta konkreta åtgärder för att undvika att en del företag väljer att inte erbjuda sina tjänster på vissa marknader inom EU eller erbjuda sina tjänster på olika villkor.

3.  Europaparlamentet anser också att åtgärder för att bättre reglera videoinnehåll på internet omgående måste tas upp till diskussion.

Rättsligt meddelande