PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 394kWORD 47k
7.5.2016
PE589.600v01-00
 
B8-1013/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl Reglamento (ES) Nr. 1290/2013, kuriuo nustatomos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ dalyvavimo taisyklės, panaikinimo ar dalinio keitimo


Dominique Bilde

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl Reglamento (ES) Nr. 1290/2013, kuriuo nustatomos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ dalyvavimo taisyklės, panaikinimo ar dalinio keitimo  
B8-1013/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Reglamentą (ES) Nr. 1290/2013, kuriuo nustatomos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ dalyvavimo taisyklės,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi Reglamento (ES) Nr. 1290/2013 „Horizontas 2020“ tikslas buvo sustiprinti mokslo, ypač mokslinių tyrimų pažangumą, būsimas ir atsirandančias technologijas ar pasaulinio masto mokslinių tyrimų struktūras, skiriamas Europos tyrėjams;

B.  kadangi Kinija sėkmingai paleido pirmąjį kvantinį palydovą „Mozi“;

C.  kadangi šio projekto vadovas Pan Jiawei mokėsi Vienos universitete ir jo vadovas buvo austrų profesorius Anton Zeilinger, nuo šiol dirbantis Kinijoje;

D.  kadangi Anton Zeilinger penkiolika metų bergždžiai bandė pasiekti, kad Europos kosmoso agentūra (EKA) finansuotų kvantinį palydovą;

E.  kadangi Europa turi ir technologinių, ir žmogiškųjų, ir finansinių išteklių, reikalingų norint paleisti kvantinį palydovą, taigi trūksta tik politinės valios ir strateginio mąstymo;

1.  prašo Komisijos pakeisti Reglamentą Nr.1290/2013 siekiant apsaugoti gyvybiškai svarbius strateginius sektorius;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai ir valstybėms narėms.

Teisinis pranešimas