PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 387kWORD 60k
14.9.2016
PE589.601v01-00
 
B8-1014/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl poreikio reformuoti Europos Sąjungą


Angel Dzhambazki

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl poreikio reformuoti Europos Sąjungą   
B8-1014/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Jungtinėje Karalystėje įvykusio referendumo rezultatus ir demokratinį britų sprendimą išstoti iš Europos Sąjungos,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

1.  primygtinai ragina ES institucijų ir valstybių narių vadovybę Jungtinėje Karalystėje įvykusio referendumo rezultatus suprasti kaip neginčijamą gilaus nepasitenkinimo Europos Sąjungos politika ir valdymo būdu ženklą;

2.  pažymi, kad neigiama piliečių nuomonė apie ES institucijas – tai didėjančio sprendimų priėmimui Briuselyje būdingo autoritarizmo ir eurokratų, kurie savo sprendimus primeta valstybėms narėms, diktato, pasekmė;

3.  griežtai smerkia Europos liaudies partijos, socialistų ir demokratų partijos ir Liberalų ir demokratų aljanso sudaromus amoralius sandorius dėl svarbiausių pareigybių ES institucijose paskirstymo ir tai, kad jie skatina priimti Europos Sąjungos ir jos piliečių poreikių neatitinkančius teisės aktus;

4.  ragina atlikti Europos Sąjungos reformą, orientuotą į grįžimą prie tautų Europos, visų valstybių narių interesų paisymą ir apsaugą ir visapusišką bei visišką subsidiarumo principo laikymąsi;

5.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

Teisinis pranešimas