RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 151kWORD 47k
9.9.2016
PE589.603v01-00
 
B8-1016/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


Euroopa Liidu Venemaa vastaste sanktsioonide ja nende pikendamise kohta


Marie-Christine Arnautu

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek Euroopa Liidu Venemaa vastaste sanktsioonide ja nende pikendamise kohta  
B8-1016/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu 1. juuli 2016. aasta otsust pikendada Euroopa Liidu sanktsioone Venemaa Föderatsiooni vastu 2017. aasta jaanuarini,

–  võttes arvesse Prantsusmaa Rahvuskogu ja Senati ning Küprose parlamendi poolt vastavalt 28. aprillil, 8. juunil ja 7. juulil 2016 vastu võetud resolutsioone, milles nõutakse sanktsioonide tühistamist,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et Ukraina valitsus näitab üles Venemaa valitsusega sama suurt või suurematki soovimatust täita 12. veebruaril 2015 sõlmitud Minski II kokkulepet;

B.  arvestades, et Ameerika Ühendriigid toetavad liidupoolsete sanktsioonide pikendamist, kuigi nad ise suurendavad Venemaaga kaubavahetust, mis kahjustab liikmesriikide huve;

C.  arvestades, et Venemaa poolt liidu sanktsioonidele vastukaaluks seatud embargo mitmete ELi toidukaupade suhtes tekitab paljudele ELi tootjatele tõsiseid ja ebaõiglaseid katsumusi;

1.  peab vältimatult vajalikuks taastada Venemaa ja ELi liikmesriikide vahelistes suhetes rahumeelne õhkkond nii poliitilistel kui ka majanduslikel põhjustel;

2.  kutsub sellega seoses nõukogu üles vaatama viivitamatult läbi oma 1. juuli 2016. aasta otsuse;

3.  nõuab liidu Venemaa vastaste sanktsioonide kiiret kaotamist.

Õigusalane teave