ONTWERPRESOLUTIE
PDF 156kWORD 47k
9.9.2016
PE589.603v01-00
 
B8-1016/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de sancties van de Europese Unie tegen Rusland en de verlenging daarvan


Marie-Christine Arnautu

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de sancties van de Europese Unie tegen Rusland en de verlenging daarvan  
B8-1016/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien het besluit van de Raad van 1 juli 2016 om de sancties van de Europese Unie tegen de Russische Federatie tot januari 2017 te verlengen,

–  gezien de resoluties aangenomen door de Franse nationale vergadering, de Franse senaat en het Cypriotische parlement, van respectievelijk 28 april, 8 juni en 7 juli 2016, waarin de opheffing van de sancties gevraagd wordt,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de regering van Oekraïne van net zoveel onwil blijk geeft als haar Russische tegenhanger, zo niet meer, bij de uitvoering van de akkoorden van Minsk II van 12 februari 2015;

B.  overwegende dat de Verenigde Staten de verlenging steunen van de sancties van de Unie terwijl zij hun handelsverkeer met Rusland intensiveren, ten koste van de lidstaten;

C.  overwegende dat het Russische verbod op invoer van meerdere Europese landbouwproducten, waartoe besloten is als reactie op de sancties van de Unie, talrijke Europese producenten zwaar en onrechtvaardig treffen;

1.  acht het noodzakelijk dat een vreedzaam klimaat hersteld wordt tussen Rusland en de lidstaten, om zowel politieke als economische redenen;

2.  verzoekt derhalve de Raad zijn besluit van 1 juli 2016 op korte termijn te herzien;

3.  roept op tot de spoedige opheffing van de sancties die de Unie aan Rusland heeft opgelegd.

Juridische mededeling