ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 454kWORD 43k
13.9.2016
PE589.626v01-00
 
B8-1037/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно премахване на кастрирането на свинете


Софи Монтел, Флориан Филипо

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно премахване на кастрирането на свинете  
B8-1037/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че някои асоциации за закрила на животните обърнаха внимание на практиката на кастриране, което се извършва в някои свиневъдни стопанства – практика, която причинява огромно страдание на тези животни, тъй като се извършва без обезболяващи средства;

 

Б.  като има предвид, че само във Франция се отглеждат 25 милиона свине годишно, главно заради месото им;

 

В.  като има предвид, че 95% от свинете се отглеждат и са натъпкани в пренаселени сгради, върху скари или в твърде малки помещения, и че не разполагат с място, където да проявяват естественото си поведение;

 

Г.  като има предвид, че практиката на кастриране е отдавна забранена в повечето държави – членки на Европейския съюз;

 

Д.  като има предвид, че тези практики трябва спешно да бъдат преустановени, още повече че са налице други решения;

 

1.призовава Комисията да започне обсъждане на начина, по който премахването на кастрирането на свинете може да бъде включено в националните стратегии за подобряване на хуманното отношение към животните.

 

Правна информация