NÁVRH USNESENÍ
PDF 155kWORD 47k
13.9.2016
PE589.626v01-00
 
B8-1037/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o vymýcení kastrace prasat


Sophie Montel, Florian Philippot

Návrh usnesení Evropského parlamentu o vymýcení kastrace prasat   
B8-1037/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že sdružení ochránců zvířat poukázala na kastraci, kterou v některých prasečích chovech provádějí a která těmto zvířatům způsobuje velké utrpení, protože je prováděna bez umrtvení;

 

B.  vzhledem k tomu, že jen ve Francii je každoročně odchováno 25 milionů prasat, zejména kvůli masu;

 

C.  vzhledem k tomu, že 95 % prasat je chováno v přeplněných budovách, kde se mačkají na roštových podlážkách nebo v příliš malých prostorech, což jim neumožňuje projevovat se přirozeným způsobem;

 

D.  vzhledem k tomu, že kastrace je již nyní v několika členských státech Evropské unie zakázána;

 

E.  vzhledem k tomu, že je nutné učinit těmto praktikám přítrž, tím spíše, že existují jiná řešení;

1.  žádá Komisi, aby začala uvažovat o způsobu, jak do vnitrostátních strategií zlepšování životních podmínek zvířat začlenit úsilí o vymýcení kastrace prasat.

Právní upozornění