RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 148kWORD 46k
13.9.2016
PE589.626v01-00
 
B8-1037/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


sigade kastreerimise tava kaotamise kohta


Sophie Montel, Florian Philippot

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek sigade kastreerimise tava kaotamise kohta  
B8-1037/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et loomakaitseühingud on andnud teada, et mõningates seakasvandustes on kasutusel sigade kastreerimise tava, mis tekitab loomadele kohutavaid piinu, kuna valuvaigisteid ei manustata;

B.  arvestades, et ainuüksi Prantsusmaal kasvatatakse igal aastal 25 miljonit siga ja seda peamiselt nende liha pärast;

C.  arvestades, et 95% sigadest on pandud liiga paljukesi hoonetesse kokku, neid hoitakse restpõrandatel või liiga kitsastes ruumides ning neil ei ole loomulikuks arenguks vajalikku ruumi;

D.  arvestades, et selline kastreerimistava on juba paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides keelatud;

E.  arvestades, et sellised tavad tuleb kohe lõpetada, seda enam, et on olemas teisi lahendusi;

1.  palub komisjonil arutada, kuidas oleks võimalik lisada sigade kastreerimise tava kaotamise teema loomade heaolu parandamise riiklikesse strateegiatesse.

Õigusalane teave