PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 145kWORD 43k
13.9.2016
PE589.626v01-00
 
B8-1037/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


sikojen kastraation lakkauttamisesta


Sophie Montel, Florian Philippot

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys sikojen kastraation lakkauttamisesta  
B8-1037/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että eläinsuojelujärjestöt ovat tuoneet esille joissakin sikaloissa harjoitetun kastraatiokäytännön, joka aiheuttaa huomattavaa kärsimystä eläimille, sillä mitään puudutusainetta ei käytetä;

 

B.  ottaa huomioon, että pelkästään Ranskassa kasvatetaan joka vuosi 25 miljoonaa sikaa pääasiassa niiden lihan vuoksi;

 

C.  ottaa huomioon, että 95 prosenttia sioista kasvatetaan ahtaissa ja liian täysissä tiloissa, joissa on rakolattiat tai liian vähän tilaa, ja että niillä ei ole riittävästi tilaa lajityypilliseen käyttäytymiseen;

 

D.  ottaa huomioon, että tämä kastraatiokäytäntö on jo kielletty useissa unionin jäsenvaltioissa;

 

E.  ottaa huomioon, että tämä käytäntö on pikaisesti lopetettava etenkin, kun sille on olemassa vaihtoehtoja;

 

1.kehottaa komissiota tutkimaan, miten sikojen kastraation lakkauttaminen voitaisiin ottaa osaksi eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi käynnistettyjä kansallisia strategioita.

Oikeudellinen huomautus