PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 383kWORD 43k
13.9.2016
PE589.626v01-00
 
B8-1037/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl kiaulių kastravimo panaikinimo


Sophie Montel, Florian Philippot

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl kiaulių kastravimo panaikinimo  
B8-1037/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi gyvūnų apsaugos asociacijos paskleidė informaciją apie kastravimo praktiką, taikomą tam tikruose kiaulių auginimo ūkiuose ir verčiančią gyvūnus patirti siaubingas kančias, nes jiems netaikoma jokia anestezija;

 

B.  kadangi kiekvienais metais vien Prancūzijoje išauginama 25 mln. kiaulių, daugiausia dėl jų mėsos;

 

C.  kadangi 95 proc. auginamų kiaulių sugrūsta į perpildytus pastatus, ant medinių grindų ar per mažose erdvėse ir jos neturi reikalingos erdvės, kad galėtų natūraliai elgtis;

 

D.  kadangi daugelyje Europos Sąjungos valstybių narių tokia kastravimo praktika jau uždrausta;

 

E.  kadangi būtina skubiai panaikinti tokią praktiką, juo labiau, kad esama kitų sprendimų;

 

1.ragina Komisiją apsvarstyti, kaip būtų galima įtraukti kiaulių kastravimo panaikinimo klausimą į nacionalines gyvūnų gerovės gerinimo strategijas.

 

Teisinis pranešimas