REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 378kWORD 43k
13.9.2016
PE589.626v01-00
 
B8-1037/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par cūku kastrācijas izskaušanu


Sophie Montel, Florian Philippot

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cūku kastrācijas izskaušanu  
B8-1037/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā dzīvnieku aizsardzības organizācijas ir atklājušas dažās cūku audzētavās īstenoto kastrācijas praksi, kas šiem dzīvniekiem rada šausmīgas ciešanas, jo kastrācija notiek, neizmantojot anestēziju;

 

B.  tā kā Francijā vien katru gadu tiek izaudzēti 25 miljoni cūku, galvenokārt gaļas ieguvei;

 

C.  tā kā 95 % cūku tiek audzēti un turēti pārblīvētos apstākļos uz redelēm vai pārāk šaurā telpā un tā kā tām trūkst telpas, kas nepieciešama to dabiskai uzvedībai;

 

D.  tā kā šāda kastrācijas prakse jau ir aizliegta vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs;

 

E.  tā kā šāda prakse ar steigu ir jāizbeidz, vēl jo vairāk tāpēc, ka pastāv citas alternatīvas,

 

1.aicina Komisiju pievērsties jautājumam par to, kā cūku kastrācijas izskaušanu varētu iekļaut dzīvnieku labturības uzlabošanas stratēģijās valstu līmenī.

 

Juridisks paziņojums