ONTWERPRESOLUTIE
PDF 150kWORD 43k
13.9.2016
PE589.626v01-00
 
B8-1037/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over het afschaffen van de castratie van varkens


Sophie Montel, Florian Philippot

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over het afschaffen van de castratie van varkens  
B8-1037/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat verenigingen voor dierenbescherming de praktijk van het castreren aan het licht hebben gebracht die gangbaar is in sommige varkenshouderijen en die de varkens vreselijk laat lijden, omdat geen verdoving wordt toegediend;

B.  overwegende dat in Frankrijk alleen jaarlijks 25 miljoen varkens worden gefokt, hoofdzakelijk voor hun vlees;

C.  overwegende dat 95 % van de varkens wordt gefokt en opeengehoopt in overbevolkte stallen, op roostervloeren of in te kleine ruimten, en dat zij niet voldoende ruimte hebben om zich op natuurlijke wijze te gedragen;

D.  overwegende dat deze praktijk van het castreren tegenwoordig in diverse lidstaten van de Europese Unie verboden is;

E.  overwegende dat deze praktijken dringend moeten worden stopgezet, te meer daar andere oplossingen bestaan;

1.  verzoekt de Commissie zich te beraden over een manier om het afschaffen van het castreren van varkens op te nemen in de nationale strategieën ter verbetering van het dierenwelzijn.

 

Juridische mededeling