PROJEKT REZOLUCJI
PDF 309kWORD 43k
13.9.2016
PE589.626v01-00
 
B8-1037/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie wyeliminowania kastracji świń


Sophie Montel, Florian Philippot

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie wyeliminowania kastracji świń  
B8-1037/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że stowarzyszenia ochrony zwierząt ujawniły stosowaną w niektórych hodowlach praktykę kastracji świń, która przysparza im wiele cierpień, jako że nie stosuje się żadnego znieczulenia;

 

B.  mając na uwadze, że w samej tylko Francji co roku hoduje się 25 mln świń, głównie dla ich mięsa;

 

C.  mając na uwadze, że 95 % świń jest hodowanych i stłoczonych w przepełnionych budynkach na podłogach rusztowych lub w ciasnych pomieszczeniach oraz że nie mają one miejsca, by móc się naturalnie zachowywać;

 

D.  mając na uwadze, że ta praktyka kastracji jest już zakazana w wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej;

 

E.  mając na uwadze, że należy jak najszybciej położyć kres tym praktykom, zwłaszcza że istnieją inne rozwiązania;

 

1.wzywa Komisję do zainicjowania refleksji na temat możliwości uwzględnienia wyeliminowania kastracji świń w krajowych strategiach poprawy dobrostanu zwierząt.

 

Informacja prawna