NÁVRH UZNESENIA
PDF 239kWORD 43k
13.9.2016
PE589.626v01-00
 
B8-1037/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o zrušení kastrácie ošípaných


Sophie Montel, Florian Philippot

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o zrušení kastrácie ošípaných  
B8-1037/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže združenia na ochranu zvierat upozorňujú na praktiku kastrácie, ktorá sa používa v niektorých chovoch ošípaných a pri ktorej zvieratá mimoriadne trpia, keďže sa im nepodáva žiadny utišujúci prostriedok;

 

B.  keďže len vo Francúzsku sa ročne odchová 25 miliónov ošípaných, predovšetkým na mäso;

 

C.  keďže 95 % ošípaných sa chová a drží vo veľkých počtoch v preplnených halách na roštových podlahách alebo v príliš malých priestoroch a keďže nemajú dostatočný priestor potrebný na to, aby sa správali prirodzene;

 

D.  keďže táto praktika kastrácie je už zakázaná vo viacerých štátoch Európskej únie;

 

E.  keďže je naliehavo potrebné, aby sa skoncovalo s týmito praktikami, keď navyše existujú iné riešenia;

 

1.žiada Komisiu, aby zvážila, akým spôsobom by bolo možné zaviesť odstránenie praktiky kastrácie ošípaných do národných stratégií na zlepšenie životných podmienok zvierat.

 

Právne oznámenie