FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 151kWORD 43k
13.9.2016
PE589.626v01-00
 
B8-1037/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om avskaffande av kastrering av grisar


Sophie Montel, Florian Philippot

Förslag till Europaparlamentets resolution om avskaffande av kastrering av grisar  
B8-1037/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Djurskyddsorganisationer har riktat uppmärksamheten mot den praxis med kastrering av grisar som råder i vissa anläggningar för uppfödning av grisar och som skapar oerhörd smärta för djuren eftersom ingen bedövning ges.

 

B.  Varje år föds 25 miljoner grisar upp enbart i Frankrike, främst för köttets skull.

 

C.  95 % av grisarna föds upp och trängs i byggnader där det finns alltför många andra grisar, på spaltgolv eller i alltför små utrymmen, och har inte det utrymme som krävs för att de ska kunna utveckla ett normalt beteende.

 

D.  Denna praxis med kastrering har redan förbjudits i flera av EU:s medlemsstater.

 

E.  Dessa metoder och förhållanden måste stoppas snarast, inte minst eftersom det finns andra lösningar.

 

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att börja diskutera hur avskaffandet av kastrering av grisar skulle kunna integreras i de nationella strategierna för ett förbättrat djurskydd.

 

Rättsligt meddelande