FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 154kWORD 46k
13.9.2016
PE589.627v01-00
 
B8-1038/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om afskaffelse af tandslibning på grise


Sophie Montel, Florian Philippot

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om afskaffelse af tandslibning på grise  
B8-1038/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at dyrebeskyttelsesforeninger har kastet lys over den praksis med tandslibning, som forekommer i visse bedrifter med griseopdræt, en praksis hvor dyrene lider forfærdeligt;

B.  der henviser til, at der alene i Frankrig opdrættes 25 millioner grise hvert år, hovedsagelig til kødproduktion;

C.  der henviser til, at 95 % af alle grise opdrættes og stuves sammen i overfyldte bygninger, på spaltegulv eller i for små bure, og at de ikke har den nødvendige plads til at udfolde deres naturlige adfærd;

D.  der henviser til, at der snarest må sættes en stopper for denne praksis, især i betragtning af at der findes andre løsninger;

1.  opfordrer Kommissionen til at indlede overvejelser om, hvordan afskaffelse af tandslibning på grise kan integreres i de nationale strategier for bedre dyrevelfærd.

 

Juridisk meddelelse