PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 148kWORD 47k
13.9.2016
PE589.627v01-00
 
B8-1038/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


sikojen hampaiden hiomisen lakkauttamisesta


Sophie Montel, Florian Philippot

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys sikojen hampaiden hiomisen lakkauttamisesta  
B8-1038/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että eläinsuojelujärjestöt ovat tuoneet esiin tietyissä sikaloissa harjoitetun sikojen hampaiden hiomiskäytännön, joka aiheuttaa huomattavaa kärsimystä eläimille;

B.  ottaa huomioon, että pelkästään Ranskassa kasvatetaan joka vuosi 25 miljoonaa sikaa pääasiassa niiden lihan vuoksi;

C.  ottaa huomioon, että 95 prosenttia sioista kasvatetaan liian täyteen ahdetuissa tiloissa, joissa on rakolattiat tai liian vähän tilaa, ja että niillä ei ole riittävästi tilaa lajityypilliseen käyttäytymiseen;

D.  toteaa, että nämä käytännöt on pikaisesti lopetettava etenkin, kun on olemassa muita ratkaisuja;

1.  kehottaa komissiota tutkimaan, miten sikojen hampaiden hiomisen lakkauttaminen voitaisiin ottaa osaksi eläinten hyvinvoinnin parantamista koskeviin kansallisiin strategioihin.

Oikeudellinen huomautus