REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 379kWORD 46k
13.9.2016
PE589.627v01-00
 
B8-1038/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par cūku zobu slīpēšanas izskaušanu


Sophie Montel, Florian Philippot

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cūku zobu slīpēšanas izskaušanu  
B8-1038/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā dzīvnieku aizsardzības organizācijas ir norādījušas uz dažās cūku audzēšanas saimniecībās iedibināto zobu slīpēšanas praksi, kas tām rada ārkārtīgas ciešanas;

B.  tā kā Francijā vien katru gadu tiek izaudzēti 25 miljoni cūku, galvenokārt gaļas ieguves nolūkā;

C.  tā kā 95 % cūku tiek audzētas un turētas pārpildītās saimniecības ēkās uz redeļu grīdas vai pārāk šauros aizgaldos un tā kā viņām trūkst telpas to dabiskās uzvedības izpaušanai;

D.  tā kā šāda prakse ir steidzami jāizbeidz, vēl jo vairāk tāpēc, ka pastāv risinājumi,

1.  prasa Komisijai apsvērt, kā cūku zobu slīpēšanas izskaušanu varētu iekļaut dzīvnieku labturības uzlabošanas stratēģijās valstu līmenī.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika