ONTWERPRESOLUTIE
PDF 153kWORD 47k
13.9.2016
PE589.627v01-00
 
B8-1038/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de bestrijding van het vijlen van tanden bij varkens


Sophie Montel, Florian Philippot

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de bestrijding van het vijlen van tanden bij varkens  
B8-1038/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat verenigingen voor dierenbescherming de praktijk van het vijlen van tanden aan het licht hebben gebracht die gangbaar is bij sommige varkenshouderijen en varkens een vreselijk lijden bezorgt;

B.  overwegende dat er alleen al in Frankrijk jaarlijks 25 miljoen varkens worden gefokt, hoofdzakelijk voor hun vlees;

C.  overwegende dat 95% van de varkens in overbevolkte stallen op roostervloeren of in te kleine ruimtes wordt gefokt, en dat zij niet voldoende ruimte hebben om hun natuurlijke gedrag te kunnen uiten;

D.  overwegende dat het dringend nodig is een einde te maken aan deze praktijken, des te meer omdat er oplossingen voorhanden zijn;

1.  verzoekt de Commissie zich te beraden over de manier waarop de bestrijding van het vijlen van tanden bij varkens in nationale strategieën ter verbetering van het dierenwelzijn kan worden opgenomen.

Juridische mededeling