FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 153kWORD 47k
13.9.2016
PE589.627v01-00
 
B8-1038/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om avskaffande av tandfilning på grisar


Sophie Montel, Florian Philippot

Förslag till Europaparlamentets resolution om avskaffande av tandfilning på grisar  
B8-1038/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Djurskyddsorganisationer har riktat uppmärksamheten mot den praxis med tandfilning som förekommer i vissa anläggningar för uppfödning av grisar och som skapar oerhörd smärta för grisarna.

B.  Varje år föds 25 miljoner grisar upp enbart i Frankrike, främst för köttets skull.

C.  95 % av grisarna föds upp och trängs i byggnader där det finns alltför många andra grisar, på spaltgolv eller i alltför små utrymmen, och har inte det utrymme som krävs för att de ska kunna utveckla ett normalt beteende.

D.  Dessa metoder och förhållanden måste stoppas snarast, inte minst eftersom det finns andra lösningar.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att börja diskutera hur avskaffandet av tandfilning på grisar skulle kunna integreras i de nationella strategierna för ett förbättrat djurskydd.

Rättsligt meddelande