NÁVRH USNESENÍ
PDF 160kWORD 47k
1.6.2016
PE589.694v01-00
 
B8-1105/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o jaderné energii


Dominique Bilde

 


Návrh usnesení Evropského parlamentu o jaderné energii  
B8-1105/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu že v odvětví jaderné energie je přímo zaměstnáno 120 000 osob a že celkový počet přímých, nepřímých a souvisejících pracovních míst v jiných odvětvích činí přibližně 410 000;

B.  vzhledem k tomu, že náklady na jadernou energii jsou v současnosti ze všech druhů energie nejnižší (uran, doprava, malá využívaná plocha apod.)

C.  vzhledem k tomu, že obnovitelné zdroje energie, jako je větrná nebo sluneční energie, se podílejí na sociálním a environmentálním dumpingu (asijská provenience), jsou nadměrně dotovány a nemohou fungovat neustále, neboť závisejí na výkyvech počasí;

D.  vzhledem k tomu, že jiné druhy energie, jako jsou uhelné elektrárny a elektrárny spalující lignit, jsou velmi znečišťující a že jsou pravděpodobně příčinou přibližně 22 000 úmrtí v Evropě a 1 000 úmrtí ve Francii, neboť vypouštějí více než 300 milionů tun CO2;

1.  žádá Komisi, aby vypracovala jasnou a nezávislou studii o výhodách jaderné energetiky a o možných bezpečnostních zlepšeních nebo investicích, které je nezbytné realizovat;

2.  žádá Komisi, aby přestala dotovat obnovitelné zdroje energie a ostatní znečišťující zdroje energie a aby dotace přesměrovala na nezbytné investice do jaderné energetiky;

3.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal společně se jmény signatářů Komisi, Radě a členským státům.

Právní upozornění