PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 384kWORD 47k
1.6.2016
PE589.694v01-00
 
B8-1105/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl branduolinės energetikos


Dominique Bilde

Europos Parlamento rezoliucija dėl branduolinės energetikos  
B8-1105/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi Prancūzijos branduolinės energetikos sektoriuje tiesiogiai įdarbinta 120 000 asmenų ir iš viso tiesioginių, netiesioginių ir susijusių darbo vietų yra 410 000;

B.  kadangi branduolinės energijos sąnaudos šiuo metu yra mažesnės nei visų kitų rūšių energijos (uranas, transportavimas, reikalingas nedidelis plotas ir pan.);

C.  kadangi atsinaujinančiųjų išteklių energetikos sektoriai, pavyzdžiui, vėjo ar saulės energetikos sektoriai, prisideda prie socialinio ir aplinkosauginio dempingo (iš Azijos), gauna nepaprastai daug subsidijų ir negali pastoviai funkcionuoti, nes priklauso nuo besikeičiančių oro sąlygų;

D.  kadangi kitų rūšių energetikos sektoriai, pavyzdžiui, juodąja ar rusvąja anglimi kūrenamos elektrinės, yra labai taršūs ir Europoje sukelia beveik 22 000 mirčių, o Prancūzijoje – 1 000, be to, išmeta daugiau kaip 300 mln. tonų CO2;

1.  ragina Komisiją atlikti aiškų ir skaidrų branduolinės energetikos privalumų ir saugumo priemonių, kurias reikėtų gerinti, arba priemonių, į kurias reikėtų investuoti, tyrimą;

2.  ragina Komisiją nutraukti atsinaujinančiųjų išteklių energetikos ir kitų taršios energetikos sektorių subsidijas, kad jas būtų galima nukreipti į investicijas, reikalingas branduolinės energetikos sektoriui;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją kartu su pasirašiusiųjų pavardėmis Komisijai, Tarybai ir valstybėms narėms.

Teisinis pranešimas