REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 381kWORD 47k
1.6.2016
PE589.694v01-00
 
B8-1105/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par kodolenerģiju


Dominique Bilde

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kodolenerģiju  
B8-1105/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā kodolenerģijas nozarē Francijā tieši ir nodarbināti 120 000 personu un tā kā kopējais tiešo, netiešo un inducēto darbvietu skaits ir aptuveni 410 000;

B.  tā kā kodolenerģijas ražošana pašlaik ir vislētākā no visiem enerģijas veidiem (urāns, transports, maza izmantotā platība u. c.);

C.  tā kā atjaunojamās enerģijas, tādas kā vēja un saules enerģija, ražošana ir iesaistīta (Āzijas valstu) sociālajā un vides dempingā, tiek ļoti lielā mērā subsidēta un nevar notikt pastāvīgi, jo ir atkarīga no mainīgajiem klimatiskajiem apstākļiem;

D.  tā kā citu enerģijas veidu iegūšana, piemēram, ar oglēm un lignītu kurināmās spēkstacijās, ir ļoti piesārņojošas, un tiek lēsts, ka tās izraisa gandrīz 22 000 nāves gadījumus Eiropā un 1000 nāves gadījumus Francijā, un turklāt rada vairāk nekā 300 miljonus tonnu CO2 emisiju,

1.  prasa Komisijai veikt skaidru un neatkarīgu pētījumu par kodolenerģijas priekšrocībām un jomām, kur nepieciešami uzlabojumi drošības ziņā, vai par nepieciešamajām investīcijām;

2.  prasa Komisijai pārtraukt subsidēt atjaunojamās enerģijas veidus un citus piesārņojošus enerģijas veidus, attiecīgās subsīdijas novirzot investīcijām kodolenerģijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju kopā ar parakstītāju vārdiem nosūtīt Komisijai, Padomei un dalībvalstīm.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika