PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 218kWORD 47k
1.6.2016
PE589.694v01-00
 
B8-1105/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o jedrski energiji


Dominique Bilde

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o jedrski energiji  
B8‑1105/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker je v sektorju jedrske energije v Franciji neposredno zaposlenih 120.000 ljudi, neposrednih in posrednih zaposlitev ter zaposlitev na področjih, povezanih s tem sektorjem, pa naj bi bilo skupno 410.000;  

B.  ker so stroški jedrske energije trenutno najnižji med vsemi viri energije (uran, prevoz, omejena površina, ki se uporablja itd.);

C.  ker so obnovljivi viri energije, kot sta vetrna in sončna energija, vključeni v socialni in okoljski damping (azijskega porekla), pretirano subvencionirani in ne morejo neprekinjeno delovati, saj so odvisni od vremenskih razmer;‑

D.  ker drugi viri energije, kot so termoelektrarne na premog in na lignit, zelo onesnažujejo okolje in so povzročili smrt skoraj 22.000 ljudi v Evropi in 1000 v Franciji, poleg tega pa so proizvedli že več kot 300 milijonov ton emisij CO2;

1.  poziva Komisijo, naj pripravi jasno in neodvisno študijo o prednostih jedrske energije, področjih za izboljšave na področju varnosti in potrebnih naložbah;

2.  poziva Komisijo, naj odpravi subvencije za obnovljive in druge vire energije, ki onesnažujejo okolje, ter se preusmeri v potrebne naložbe v jedrsko energijo;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj z imeni podpisnikov posreduje Komisiji, Svetu in državam članicam.

Pravno obvestilo